Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe Szansa (od roku 2002 Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe Szansa-Start Gdańsk) zostało założone 24 września 1999 roku.

Podstawą programową byłą działalność turystyczno-rehabilitacyjna oraz organizacja imprez rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami i innych grup wykluczonych.

Z czasem na bazie dobrze przygotowanych i zmotywowanych uczestników zajęć powołano sekcje sportowe Stowarzyszenia.

Lata działalności Stowarzyszenia to praca nad propagowaniem sportu wśród osób niepełnosprawnych jako skutecznego sposobu rehabilitacji, a także sposobu na życie.

Statut

Dzisiaj SRS „Szansa – Start Gdańsk” jest organizacją pozarządową (NGO), prowadzącą odpłatną oraz nieodpłatną działalność statutową, zarejestrowanym Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej i Związków Sportowych, od 2004 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Organizacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, siedziba miasto Gdańsk.

Dokumenty do pobrania:

Działalność, czym się zajmujemy

Prowadzimy działalność w zakresie:

 • sportu niepełnosprawnych
 • rehabilitacji
 • turystyki i rekreacji
 • aktywizacji zawodowej grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • prowadzeniem ośrodków sportowo – rehabilitacyjnych
 • wymiany doświadczeń z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi
 • wdrożeniu standardów Unii Europejskiej w zakresie rehabilitacji

Zasoby

Od początku istnienia Stowarzyszenie staje się coraz silniejszą organizacją pozarządową i jest bardzo dobrze rozpoznawalne w całej Polsce. Nasza kadra zarządzająca czy trenerska oraz baza treningowo – rehabilitacyjna jest przez wszystkich bardzo wysoko oceniana.

Źródła finansowania

 • Projekty Stowarzyszenia realizowane są we współpracy z parterami rządowymi: Ministerstwem Sportu i Turystyki poprzez Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” w Warszawie, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Polskim Komitetem Paralimpijskim. Na poziomie regionalnym i miejskim Stowarzyszenie wspierają: Samorząd Województwa Pomorskiego, Urząd Miasta Gdańska.
 • symboliczny dochód ze składek członkowskich
 • Stowarzyszenie jest wspierane odpisami 1,5 % należnego podatku
Najważniejsze osiągnięcia naszych sportowców:
PARAOLIMPIJCZYCY Stowarzyszenia Rehabilitacyjno-Sportowego „Szansa-Start Gdańsk”

Najważniejsze osiągniecia naszej organizacji:

 • Stowarzyszenie za swoją działalność społeczną na terenie województwa pomorskiego, zostało wyróżnione medalem im. Matki Teresy z Kalkuty.
 • Otrzymało nagrodę Super Lodołamacze za programy aktywizujące osoby niepełnosprawne.
 • Zdobyło Oskara Sportowego w kategorii sport niepełnosprawnych.
 • Wyróżnienie Starosty Kartuskiego za kompleksowe inwestycje w Ośrodku Przygotowań Paraolimpijskich Mausz.

ZARZĄD

Osoby upoważnione do reprezentowania organizacji w kontaktach zewnętrznych i posiadające zdolność do podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu organizacji:

Eugeniusz Grabowski – Prezes Zarządu

Daniel Grabowski – V-ce Prezes Zarządu

Dane dotyczące Członków Zarządu:

Eugeniusz Grabowski – Prezes Zarządu

Daniel Grabowski – V-ce Prezes Zarządu

Olga Gorczyca – Sekretarz

Barbara Rompa – Członek Zarządu

Józef Motowidło – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Zdzisława Staśkiewicz – Kodlewicz – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Joanna Dadasiewicz – Członek

Anna Krzyżanowska – Członek

Waldemar Ostrówka – Członek

Dane rejestrowe

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Sportowe „Szansa – Start Gdańsk”
ul. Puszkina 8/1A, 80 – 233 Gdańsk
NIP: 585 13 58 388
REGON: 191966042
KRS: 0000227339

Skip to content