Organizacja warsztatów sprawdzająco – doskonalących 20-27.08.2023 r. – wybór oferenta

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa – Start Gdańsk” informuje, że w wyniku postepowania związanego z ogłoszeniem zaproszenia do składania ofert na organizację warsztatów sprawdzająco – doskonalących dla 57 zawodników trenujących w czterech sekcjach sportowych (w dwóch sekcjach sportowych trenują po dwie grupy zawodników), oraz 18 osób kadry (łącznie 75 osób) w zakresie zakwaterowania, wyżywienia oraz udostępnienia infrastruktury towarzyszącej w obiekcie szkoleniowo – wypoczynkowym, nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym Stowarzyszenie postanowiło zorganizować powyższe imprezy w swoim ośrodku: Ośrodek Szkoleniowo – Rehabilitacyjny MAUSZ (83-320 Sulęczyno, Ostrów Mausz 12).

Ośrodek spełniania niezbędne kryteria oraz oferuje cenę, mieszczącą się w budżecie projektu.

Skip to content