„Mój talent – mój rozwój – moja szansa” – cykliczne warsztaty kulturalne (muzyczno – plastyczne) – wybór oferenta na 2023

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa – Start Gdańsk” informuje, że w wyniku postepowania związanego z ogłoszeniem zaproszenia do składania ofert na organizację dwóch 5 dniowych warsztatów kulturalnych (muzycznych i plastycznych), pn.: „Mój talent – mój rozwój – moja szansa” – cykliczne warsztaty kulturalne (muzyczno – plastyczne) dla 50 osób niepełnosprawnych podczas każdego z warsztatów (łącznie 100 osób) oraz 13  osób kadry podczas każdego z warsztatów (łącznie 26 osób)  w zakresie zakwaterowania, wyżywienia oraz udostępnienia infrastruktury towarzyszącej w obiekcie szkoleniowo – wypoczynkowymnie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym Stowarzyszenie postanowiło zorganizować powyższe imprezy w swoim ośrodku: Ośrodek Szkoleniowo – Rehabilitacyjny MAUSZ (83-320 Sulęczyno, Ostrów Mausz 12).

Ośrodek spełniania niezbędne kryteria oraz oferuje cenę, mieszczącą się w budżecie projektu.

Skip to content