„Cykl imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych” – wybór oferenta

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa – Start Gdańsk” informuje, że w wyniku postepowania związanego z ogłoszeniem zaproszenia do składania ofert na organizację czterech 3-dniowych imprez pn.: „Cykl imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych”, obejmujących organizowanie ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach, dla łącznie 280 osób, a także dla 139 osób kadry podczas wszystkich imprez, w zakresie zakwaterowania, wyżywienia oraz udostępnienia infrastruktury towarzyszącej w obiekcie szkoleniowo – wypoczynkowym, nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym Stowarzyszenie postanowiło zorganizować powyższe imprezy w swoim ośrodku: Ośrodek Szkoleniowo – Rehabilitacyjny MAUSZ (83-320 Sulęczyno, Ostrów Mausz 12).

Ośrodek spełniania niezbędne kryteria oraz oferuje cenę, mieszczącą się w budżecie projektu.

Skip to content