Close

Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące stanowiska Trenera specjalisty ds. higieny zdrowia i bezpieczeństwa osób starszych

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące stanowiska Trenera specjalisty ds. higieny zdrowia i bezpieczeństwa osób starszych   Zamawiający

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące konsultacji lekarskich

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące konsultacji lekarskich   Zamawiający: Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „SZANSA – START

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące stanowiska Animatora Społecznego ds. zajęć plastycznych

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące stanowiska Animatora Społecznego ds. zajęć plastycznych   Zamawiający: Stowarzyszenie Rehabilit

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące stanowiska Trenera Mentora

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące stanowiska Trenera Mentora   Zamawiający: Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „SZANSA – ST

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące stanowiska Managera Animacji

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące stanowiska Managera Animacji   Zamawiający: Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „SZANSA –

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące stanowiska Opiekuna nr 2 Rehabilitanta

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące stanowiska Opiekuna nr 2 Rehabilitanta   Zamawiający: Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „S

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące stanowiska Animatora Społecznego ds. zajęć rekreacyjno-kulturalnych

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące stanowiska Animatora Społecznego ds. zajęć rekreacyjno-kulturalnych   Zamawiający: Stowarzyszen

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące stanowiska Trenera specjalisty ds. higieny zdrowia i bezpieczeństwa

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące stanowiska Trenera specjalisty ds. higieny zdrowia i bezpieczeństwa   Zamawiający: Stowarzyszenie

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące realizacji usługi przygotowania i dostarczenia posiłków w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące realizacji usługi przygotowania i dostarczenia posiłków w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych