Close

Sekcja Łucznictwa

Opis

Łucznictwo tradycyjne to sztuka posługiwania się repliką bądź rekonstrukcją łuku historycznego, wyglądem oraz charakterystyką zbliżoną do zachowanych egzemplarzy historycznych przy użyciu dawnych technik strzeleckich. W łucznictwie tradycyjnym można wyróżnić dwa style strzelania: przy użyciu techniki śródziemnomorskiej, jak w łucznictwie sportowym, oraz przy użyciu pierścienia łuczniczego, tzw. zekiera.

Jeśli chcesz przystąpić skontaktuj się z nami:

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe 

„SZANSA – START GDAŃSK”

ul. Puszkina 8/1A, 80-233 Gdańsk 

tel: 58 300 00 08, 

fax: 58 718 89 26 

e–mail: biuro@szansa-gdansk.pl