Close

Ogólnopolski Miting Lekkoatletyczny – Festiwal Rzutów dla Osób Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Sportowe “Szansa – Start Gdańsk” w dniach 07 –
08.06.2018 r. organizuje Ogólnopolski Miting Lekkoatletyczny – Festiwal Rzutów dla Osób Niepełnosprawnych
Zawody odbędą się w Ośrodku Szkoleniowo – Rehabilitacyjnym "Mausz" w Ostrów Mausz
12, 83-320 Sulęczyno, www.szansa-mausz.org
Udział w zawodach, zakwaterowanie i wyżywienie są nieodpłatne.
Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na ww. imprezę sportową.
Uczestnikami zawodów mogą być osoby niepełnosprawne posiadające aktualne
orzeczenie o niepełnosprawności.
O zakwalifikowaniu uczestników do zawodów, decyduje kolejność zgłoszeń oraz prawidłowo wypełnione dokumenty.

Serdecznie zapraszamy do udziału oraz prosimy o wcześniejsze przesyłanie zgłoszeń, tak
abyśmy mogli organizując imprezę sprostać Państwa oczekiwaniom.
Regulamin, program minutowy, konkurencje sportowe (opis), oświadczenie o przetwarzaniu
danych osobowych oraz kartę zgłoszenia przesyłamy w załączeniu.
Wypełnione dokumenty wraz z kopiami orzeczeń o niepełnosprawności poszczególnych
uczestników prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.05.2018 r., na
adres e mail: biuro@szansa-gdansk.pl

Niebawem pojawi się też plakat zachęcający do udziału w imprezie. Zachęcamy do udostępniania go oraz publikowania w mediach.

Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych
[KLIKNIJ ABY POBRAĆ OŚWIADCZENIE]
Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych będzie trzeba wydrukować, wypełnić i przekazać oryginał do biura zawodów,
przed rozpoczęciem imprezy sportowej.
Na wszelkie pytania odpowiemy pod nr tel. 58 300 00 08