Close

Organizowanie systematycznych zajęć sportowych …

Informujemy, że w roku 2018 realizowane przez Stowarzyszenie zadanie pn. “Organizowanie systematycznych zajęć sportowych stacjonarnych, popularyzujących sport wśród osób niepełnosprawnych” jest finansowane przez

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wszelkie informacje na temat naboru do zadania można uzyskać pod nr. tel. 58 300 00 08 lub e-mail: biuro@szansa-gdansk.pl

PFRON_wersja-podstawowa_RGB