Close

Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych jako forma profilaktyki uzależnień – edycja 2022

Informujemy, że w roku 2022 realizowane przez Stowarzyszenie zadania pn. „Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych jako forma profilaktyki uzależnień” na mocy umów nr:

RWB-W/932/BPS/102/U-W.Bież/2022 z dnia 28.02.2022 – lekkoatletyka

RWB-W/941/BPS/104/U-W.Bież/2022 z dnia 28.02.2022 – tenis stołowy

RWB-W/907/BPS/95/U-W.Bież/2022 z dnia 24.02.2022 – boccia

RWB-W/940/BPS/103/U-W.Bież/2022 z dnia 28.02.2022 – pływanie

są finansowane przez: Gminę Miasta Gdańsk

Wszelkie informacje na temat naboru można uzyskać pod nr. tel. 58 300 00 08 lub e-mail: biuro@szansa-gdansk.pl