Close

Informacja dot. usługi szkoleniowej dla Opiekuna Osób Starszych – 3GN II

Gdańsk, 25.10.2021 r.

INFORMACJA

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno Sportowe Szansa – Start Gdańsk informuje, że w wyniku postepowania związanego z ogłoszeniem zaproszenia do składania ofert na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi szkoleniowej dla Opiekuna Osób Starszych, wybrany został Wykonawca.
Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta Żuławskiego Centrum Szkoleniowego – I. Ellward.
Wykonawca uprawdopodobnił spełnianie niezbędnych kryteriów oraz zaoferował najkorzystniejszą cenę, mieszcząca się w budżecie projektu.