Close

“Mój talent – mój rozwój – moja szansa” – cykliczne warsztaty kulturalne (muzyczno – plastyczne) dla osób niepełnosprawnych”

Informujemy, że w roku 2021 realizowane przez Stowarzyszenie zadanie pn. “Mój talent – mój rozwój – moja szansa” – cykliczne warsztaty kulturalne (muzyczno – plastyczne) dla osób niepełnosprawnych” na mocy umowy nr ZZO/000379/11/D z dnia 20 lipca 2021 jest współfinansowane przez

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wszelkie informacje na temat naboru można uzyskać pod nr. tel. 58 300 00 08 lub e-mail: