Close

INFORMACJA

NAZWA ORGANIZACJI:
Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Sportowe
„Szansa–Start Gdańsk”
ul. Puszkina 8/1A
80-233 Gdańsk
tel. 58 300.00.08/ koordynator projektu 502.544.530

INFORMACJA

W dniu 01.07.2021 r. Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Sportowe „Szansa–Start Gdańsk” po raz kolejny, przy współfinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, rozpocząło realizację projektu pn. “Mój talent – mój rozwój – moja szansa” – cykliczne warsztaty kulturalne (muzyczno – plastyczne) dla osób niepełnosprawnych”, w zakresie organizacji dwóch cyklicznych warsztatów kulturalnych (muzycznych i plastycznych) dla osób niepełnosprawnych.
Każde z dwóch spotkań będzie trwało 5 dni, a dotyczyć będzie umożliwienia prezentacji talentu oraz rozwoju zainteresowań osób niepełnosprawnych, które podczas dedykowanych im warsztatów nabiorą pewności i wiary, że poprzez swoją aktywność w dziedzinie muzyki i plastyki wciąż są w stanie być samodzielnymi i tymi umiejętnościami dzielić się z ludźmi znajdującymi się w podobnym punkcie życia jak i oni sami. Warsztaty skierowane będą za każdym razem do różnej grupy 50 osób, co w całym projekcie da nam 100 beneficjentów.
Dzięki realizacji niniejszego projektu osoby niepełnosprawne umacniają wiarę w samych siebie, stają się silniejsze, bardziej samodzielne i otwarte na nowe wyzwania. Dzięki zajęciom muzycznymi plastycznym- i oczywiście własnej woli – uczestnicy projektu intensywnie rozwiną swoje zdolności, odkrywając przy tym swoje umiejętności, których sami nie byli świadomi. Szeroki wachlarz warsztatów (twórczy trening poprzez choreoterapię, ergoterapię, estetoterapię i chromoterapię, muzykoterapię) jest dla nich szansą poznania i wypróbowania nowej formy wyrażania swoich emocji oraz komunikacji z innymi.
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Na każde z poszczególnych warsztatów prowadzona jest osobna rekrutacja (szczegóły zawsze znajdować się będą na stronie internetowej).

ZAPRASZAMY!!!!!!!