Close

Cykl imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych – 01.04 – 30.11.2021

Informujemy, że w roku 2021 realizowane przez Stowarzyszenie zadanie pn. „Cyk imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych” na mocy umowy nr ZZO/000364/11/D z dnia 13 maja 2021 jest finansowane przez

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wszelkie informacje na temat naboru można uzyskać pod nr. tel. 58 300 00 08 lub e-mail:

biuro@szansa-gdansk.pl