Close

Organizowanie systematycznych zajęć sportowych stacjonarnych, popularyzujących sport wśród osób niepełnosprawnych – 01.04.2021 – 31.03.2022

Informujemy, że w roku 2021 realizowane przez Stowarzyszenie zadanie pn. „Organizowanie systematycznych zajęć sportowych stacjonarnych, popularyzujących sport wśród osób niepełnosprawnych” na mocy umowy nr ZZO/000365/11/D z dnia 14 maja 2021 jest finansowane przez

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wszelkie informacje na temat naboru można uzyskać pod nr. tel. 58 300 00 08 lub e-mail:

biuro@szansa-gdansk.pl