Close

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące realizacji usługi przygotowania i dostarczenia posiłków w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące realizacji usługi przygotowania i dostarczenia posiłków w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający:

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „SZANSA – START GDAŃSK”

Puszkina 8/1A 80-233 Gdańsk

NIP: 585-13-58-388

Telefon: 601 638 011, 58 300 00 08

Fax: 58 718 89 26

Strona internetowa: https://szansa-gdansk.pl

e-mail: biuro@szansa-gdansk.pl

 

Zaprasza do złożenia oferty dotyczącej przygotowania i dostarczenia posiłków dietetycznych dla grupy 15 Seniorów w ramach Projektu „Trój-Gminnii Nestorzy”, współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie https://szansa-gdansk.pl

Załacznik: zapytanie_wyżywienie_mobilne