Close

MÓJ TALENT – MÓJ ROZWÓJ – MOJA SZANSA

 

NAZWA ORGANIZACJI:

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Sportowe
„Szansa – Start Gdańsk”

ul. Puszkina 8/1A

80-233 Gdańsk

Koordynator projektu: Karolina Pacholska 502/544/530

cykliczne warsztaty kulturalne (muzyczne) dla osób niepełnosprawnych

25.09.2019 – 29.09.2019 Ostrów Mausz

Beneficjenci warsztatów będą brać udział w zajęciach muzycznych, które umożliwią prezentację talentu oraz rozwój zainteresowań osób niepełnosprawnych. Podczas dedykowanych im warsztatów uczestniczące w nich osoby nabiorą pewności i wiary, że poprzez swoją aktywność w dziedzinie muzyki wciąż są w stanie być samodzielnymi i tymi umiejętnościami dzielić się z innymi.
Za główny cel przyjęliśmy w ramach tych zajęć wydobycie i wzmocnienie wśród uczestników warsztatów ich mocnych stron i zasobów.
Warsztaty prowadzić będzie wykwalifikowana kadra specjalistów – muzycy oraz animator czasu wolnego/rekreacji.
Nad bezpieczeństwem uczestników warsztatów czuwać będzie obsługa medyczna.
Podczas trwania warsztatów obecny będzie także koordynator projektu, odpowiedzialny za ich przebieg zarówno na płaszczyźnie merytorycznej jak i organizacyjnej.
Warsztaty odbywają się w Ośrodku Szkoleniowo – Rehabilitacyjnym MAUSZ, w miejscowości Ostrów Mausz 12, województwo pomorskie, powiat kartuski, gmina Sulęczyno.
Warsztaty rozpoczynają się w środę 25.09.2019 r., kończą w niedzielę 29.09.2019 r. Zapraszamy w środę od godz. 16 (zakwaterowanie, rozpakowanie). Warsztaty są bezpłatne.
Na zgłoszenia czekamy do 13.09.2019 r.

ZAPRASZAMY!!!!!!!

    1.  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w_projekcie
    2.  Oświadczenie o zgodzie na przetrwarzanie danych
    3.  Formularz zgłoszeniowy