Close

Organizowanie systematycznych zajęć sportowych …

Informujemy, że w roku 2019 realizowane przez Stowarzyszenie zadanie pn. „Organizowanie systematycznych zajęć sportowych stacjonarnych, popularyzujących sport wśród osób niepełnosprawnych” jest finansowane przez

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wszelkie informacje na temat naboru można uzyskać pod nr. tel. 58 300 00 08 lub e-mail:

biuro@szansa-gdansk.pl