Close

INFORMACJA dotycząca konsultacji lekarskich – Mobilne Centrum Seniora

Gdańsk, 30.11.2021 r. INFORMACJA Stowarzyszenie Rehabilitacyjno Sportowe Szansa – Start Gdańsk informuje, że w wyniku postepowania związanego z ogłoszeniem zaproszenia

INFORMACJA dotycząca stanowiska Trenera specjalisty ds. higieny zdrowia i bezpieczeństwa osób starszych w mobilnym centrum seniora

Gdańsk, 30.11.2021 r. INFORMACJA Stowarzyszenie Rehabilitacyjno Sportowe Szansa – Start Gdańsk informuje, że w wyniku postepowania związanego z ogłoszeniem zaproszenia

INFORMACJA dotycząca stanowiska Opiekuna nr 2 Rehabilitanta Mobilne Centrum Seniora

Gdańsk, 30.11.2021 r. INFORMACJA Stowarzyszenie Rehabilitacyjno Sportowe Szansa – Start Gdańsk informuje, że w wyniku postepowania związanego z ogłoszeniem zaproszenia

Informacja dotycząca stanowiska Opiekuna nr 1 Managera Mobilnego Centrum

Gdańsk, 30.11.2021 r. INFORMACJA Stowarzyszenie Rehabilitacyjno Sportowe Szansa – Start Gdańsk informuje, że w wyniku postepowania związanego z ogłoszeniem zaproszenia

INFORMACJA dotycząca stanowiska Opiekuna nr 2 Rehabilitanta – 3GN II

Gdańsk, 30.11.2021 r. INFORMACJA Stowarzyszenie Rehabilitacyjno Sportowe Szansa – Start Gdańsk informuje, że w wyniku postepowania związanego z ogłoszeniem zaproszenia

INFORMACJA dotycząca stanowiska Opiekuna nr 1 Managera Centrum – 3GN II

Gdańsk, 30.11.2021 r. INFORMACJA Stowarzyszenie Rehabilitacyjno Sportowe Szansa – Start Gdańsk informuje, że w wyniku postepowania związanego z ogłoszeniem zaproszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące stanowiska Opiekuna nr 2 Rehabilitanta

Gdańsk, dnia 15.11.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące stanowiska Opiekuna nr 2 Rehabilitanta   Zamawiający: Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „SZANSA – START GDAŃSK” Puszkina

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące realizacji usługi przygotowania i dostarczenia posiłków w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych

  Gdańsk, dnia 15.11.2021   ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące realizacji usługi przygotowania i dostarczenia posiłków w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące stanowiska Opiekuna nr 1 Managera Mobilnego Centrum

Gdańsk, dnia 15.11.2021 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące stanowiska Opiekuna nr 1 Managera Mobilnego Centrum   Zamawiający: Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „SZANSA – START

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące stanowiska Opiekuna nr 1 Managera Stacjonarnego Centrum Seniora

  Gdańsk, dnia 15.11.2021   ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące stanowiska Opiekuna nr 1 Managera Centrum   Zamawiający: Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „SZANSA –