Close

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY     Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Sportowe „Szansa – Start Gdańsk”, ul. Puszkina 8/1A 80-233 Gdańsk,

INFORMACJA

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Sportowe „Szansa–Start Gdańsk” ul. Puszkina 8/1A 80-233 Gdańsk tel. 58 300.00.08/ koordynator projektu 502.544.530 INFORMACJA