Close

„Mój talent – mój rozwój – moja szansa – cykliczne warsztaty kulturalne (muzyczno – plastyczne) dla osób  niepełnosprawnych” – wybór oferenta

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa – Start Gdańsk” informuje, że w wyniku postepowania związanego z ogłoszeniem zaproszenia do składania ofert na organizację

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY „Mój talent – mój rozwój – moja szansa – cykliczne warsztaty kulturalne (muzyczno – plastyczne) dla osób niepełnosprawnych”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa – Start Gdańsk”, Puszkina 8/1A 80-233 Gdańsk, tel./fax 058-300-00-08 adres email do prowadzenia

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY     Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Sportowe „Szansa – Start Gdańsk”, ul. Puszkina 8/1A 80-233 Gdańsk,

INFORMACJA

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Sportowe „Szansa–Start Gdańsk” ul. Puszkina 8/1A 80-233 Gdańsk tel. 58 300.00.08/ koordynator projektu 502.544.530 INFORMACJA