Close

INFORMACJA dotycząca stanowiska Trenera specjalisty ds. higieny zdrowia i bezpieczeństwa – centrum opiekuna – 3GNII

Gdańsk, 25.02.2021 r. INFORMACJA Stowarzyszenie Rehabilitacyjno Sportowe Szansa – Start Gdańsk informuje, że w wyniku postepowania związanego z ogłoszeniem zaproszenia

INFORMACJA dotycząca stanowiska Opiekuna nr 2 Rehabilitanta – 3GN II

Gdańsk, 25.02.2021 r. INFORMACJA Stowarzyszenie Rehabilitacyjno Sportowe Szansa – Start Gdańsk informuje, że w wyniku postepowania związanego z ogłoszeniem zaproszenia

INFORMACJA dotycząca stanowiska Managera Animacji – 3GN II

Gdańsk, 25.02.2021 r. INFORMACJA Stowarzyszenie Rehabilitacyjno Sportowe Szansa – Start Gdańsk informuje, że w wyniku postepowania związanego z ogłoszeniem zaproszenia

INFORMACJA dotycząca stanowiska Trenera Mentora – 3GN II

Gdańsk, 25.02.2021 r. INFORMACJA Stowarzyszenie Rehabilitacyjno Sportowe Szansa – Start Gdańsk informuje, że w wyniku postepowania związanego z ogłoszeniem zaproszenia

INFORMACJA dotycząca stanowiska Animatora Społecznego ds. zajęć plastycznych – 3GN II

Gdańsk, 25.02.2021 r. INFORMACJA Stowarzyszenie Rehabilitacyjno Sportowe Szansa – Start Gdańsk informuje, że w wyniku postepowania związanego z ogłoszeniem zaproszenia

INFORMACJA dotycząca konsultacji lekarskich – 3GN II

Gdańsk, 25.02.2021 r. INFORMACJA Stowarzyszenie Rehabilitacyjno Sportowe Szansa – Start Gdańsk informuje, że w wyniku postepowania związanego z ogłoszeniem zaproszenia

INFORMACJA dotycząca stanowiska Trenera specjalisty ds. higieny zdrowia i bezpieczeństwa osób starszych – 3GN II

Gdańsk, 25.02.2021 r. INFORMACJA Stowarzyszenie Rehabilitacyjno Sportowe Szansa – Start Gdańsk informuje, że w wyniku postepowania związanego z ogłoszeniem zaproszenia

INFORMACJA dotycząca stanowiska Trenera Coacha – 3GN II

Gdańsk, 25.02.2021 r. INFORMACJA Stowarzyszenie Rehabilitacyjno Sportowe Szansa – Start Gdańsk informuje, że w wyniku postepowania związanego z ogłoszeniem zaproszenia

INFORMACJA dotycząca stanowiska Opiekuna nr 1 Managera Centrum – 3GN II

Gdańsk, 25.02.2021 r. INFORMACJA Stowarzyszenie Rehabilitacyjno Sportowe Szansa - Start Gdańsk informuje, że w wyniku postepowania związanego z ogłoszeniem zaproszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące stanowiska Opiekuna nr 1 Managera Centrum

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące stanowiska Opiekuna nr 1 Managera Centrum   Zamawiający: Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „SZANSA – START GDAŃSK” ul. Puszkina 8/1A