Organizacja warsztatów sprawdzająco – doskonalących 20-27.08.2023 r. – wybór oferenta

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa – Start Gdańsk” informuje, że w wyniku postepowania związanego z ogłoszeniem zaproszenia do składania ofert na organizację warsztatów sprawdzająco – doskonalących dla 57 zawodników trenujących w czterech sekcjach sportowych (w dwóch sekcjach sportowych trenują po dwie grupy zawodników), oraz 18 osób kadry (łącznie 75 osób) w zakresie zakwaterowania, wyżywienia oraz udostępnienia infrastruktury […]

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY – wynajem pływalni krytej (torów pływackich) na potrzeby zawodników sekcji pływania

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa – Start Gdańsk”,  ul. Puszkina 8/1A 80-233 Gdańsk, tel./fax  058-300-00-08 adres email do prowadzenia korespondencji elektronicznej: biuro@szansa-gadansk.pl Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wynajem pływalni krytej (torów pływackich) na potrzeby zawodników sekcji pływania, realizujących treningi sportowe w ramach wsparcia PFRON projektu pod nazwą: „Organizowanie systematycznych zajęć sportowych stacjonarnych, popularyzujących sport wśród osób niepełnosprawnych” oraz […]

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY – organizacja warsztatów sprawdzająco – doskonalających

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe „Szansa – Start Gdańsk”,  ul. Puszkina 8/1A 80-233 Gdańsk, tel./fax  058-300-00-08 adres email do prowadzenia korespondencji elektronicznej: biuro@szansa-gdansk.pl   Zaprasza do złożenia oferty cenowej na organizację warsztatów sprawdzająco – doskonalających dla 57 zawodników 4 sekcji sportowych oraz 18 osób kadry pn.: „Organizowanie systematycznych zajęć sportowych stacjonarnych, popularyzujących sport wśród osób niepełnosprawnych (łącznie 75 osób), w zakresie zakwaterowania, […]

Skip to content