Close

Organizowanie systematycznych zajęć sportowych …

Informujemy, że w roku 2018 realizowane przez Stowarzyszenie zadanie pn. "Organizowanie systematycznych zajęć sportowych stacjonarnych, popularyzujących sport wśród osób niepełnosprawnych"